Bimbim cánh gà chiên nội địa – chuẩn vị tuổi thơ

5.000 VND